4Notion – Twój dział IT

Outsourcing IT

Jako firma 4Notion wychodzimy do Państwa z ofertą outsourcingu IT. Usługi realizujemy w szerokim zakresie, ponieważ nasze działania obejmują obszar od najniższych warstw - warstwy łącza danych i sprzętowej po najwyższe - aplikacyjną i serwerową.
W ramach umów na outsourcing IT:
 • Monitorujemy i utrzymujemy infrastrukturę sieciową w stanie pełnej sprawności.
 • Wykonujemy zadania administracyjne serwerów i usług w sieci.
... Outsourcing IT

Wsparcie IT

Usługa wsparcia IT kierowana jest do firm o niewielkich strukturach IT oraz do firm o specjalnych wymaganiach pod względem zakresu i harmonogramu prac, ale nie wymagających angażowania aż takich zasobów jak outsourcing.
W ramach wsparcia IT:
 • Rozwiązujemy problemy użytkowników końcowych (helpdesk).
 • Wspieramy firmy w sytuacjach i czasie zwiększonego zapotrzebowania na usługi specjalistyczne z zakresu IT.
... Wsparcie IT

Zapraszamy do współpracy

 • Duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • jednostki sektora publicznego.

Prace zlecone z zakresu IT

W ramach umów na wykonanie konkretnych zleceń:
 • Projektujemy i budujemy infrastrukturę sieciową dostosowaną do wymagań i przygotowaną na rozwój.... instalacje teletechniczne
 • Dobieramy i dostarczamy odpowiednie urządzenia aktywne.
 • Dobieramy, dostarczamy i wdrażamy wymagane oprogramowanie oraz sprzęt.
 • Wprowadzamy rozwiązania ochrony i backupu danych.
 • Szkolimy personel.